Wiki do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes

Wiki do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes

Benvido á wiki do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. Se é a primeira vez que visitas a wiki, pásate pola páxina de introducción.

Wiki do centro

Neste espazo atoparás toda a información de funcionamento do centro: instalacións, normativa, procedementos e servizos informáticos. Páxina principal de Centro »

Instalacións

Información sobre as instalacións do centro: as salas de reunións, equipos de videoconferencia, impresoras e despachos de convidados.

Servizos informáticos

Os servizos informáticos dispoñibles para os investigadores, incluíndo solucións de almacenamento e copias de seguridade, conectividade dende o exterior, aloxamento web e soporte técnico.

Xestión do CiTIUS (só usuarios internos do centro)

Plans Estratéxicos, orzamento, normativa, protocolos de xestión e outra documentación do centro.

Convocatorias propias do CiTIUS

Convocatorias de financiamento do CiTIUS.

Programas públicos de axudas (só usuarios rexistrados)

Convocatorias de financiamento de proxectos e RRHH.

Comunicación

Comunicación interna e externa, material de difusión, marca profesional, xestión de perfís científicos, open access, etc.

Comisión de Formación e Desenvolvemento Profesional

Comisión interna responsabilizada da planificación da actividad formativa e o asesoramento no desenvolvemento da carreira formativa e/ou profesional.

Comisión de Igualdade

Comisión interna que ten como obxectivo principal velar polo principio de igualdade en toda a actividade do CiTIUS.

Persoal Investigador Colaborador

Información para a solicitude de formar parte do CiTIUS como Persoal Colaborador.

Vixianza Tecnolóxica

Servizo de apoio para o desenvolvemento de accións de vixianza.

Transferencia (Información dispoñible só en castelán)

Conceptos relacionados coa valorización e la transferencia de resultados de investigación do CiTIUS.

Wiki de investigación

Wiki con información sobre a investigación no centro.

Desenvolvemento

Todo o relacionado co desenvolvemento de software, tanto técnicas coma ferramentas.

Teses

Sección con contido sobre os procedementos a seguir para o depósito da tese de doutoramento.

Páxinas por clasificar

Antigas entradas da sección de investigación aínda por clasificar correctamente.

Outros espazos

Wikis públicas e privadas de diversos grupos de traballo do centro. Listado dos outros espazos »

Algúns espazos privados poden non mostrarse neste listado a petición dos interesados. Podes solicitar un espazo para un grupo de traballo a través do formulario de incidencias.

Autenticación

O uso da wiki require de autenticación, co usuario e contrasinal de Identificación CITIUS. Se non dispós dunha identificación ou non recordas o contrasinal ou o nome de usuario, podes solicitalos enviando un correo a citius.tic@usc.es

Normas de uso

  • A wiki debe ser un espazo de traballo colaborativo entre os investigadores e colaboradores que desenvolven a súa labor no Centro.
  • Só se pode utilizar o almacenamento de arquivos para enlazalos nas páxinas. Os arquivos que non sexan enlazados serán borrados periodicamente.
  • Se queres denunciar un abuso do servizo podes facelo a través do formulario de incidencias

Sintaxe

A sintaxe da wiki é moi sinxela, asemellándose en gran medida á sintaxe de wikis coma Mediawiki. Sen embargo, existen algunhas diferencias. Podes obter unha referencia da sintaxe en syntax ou ben utilizar os botóns da parte superior do cadro de edición para axudarte.