Estás aquí: start » centro » comision-formacion

Comisión de Formación e Desenvolvemento Profesional

Nesta entrada presentase a Comisión de Formación e Desenvolvemento Profesional do CiTIUS, que conta coas seguintes funcións:

 • Planificar a actividade formativa do CiTIUS, incluíndo a actualización bienal do seu Plan de Formación. Plan de formación 2024-2025
 • Asesorar ao persoal investigador predoutoral do CiTIUS no desenvolvemento da súa carreira formativa e/ou profesional.

Composición

Representantes do personal vinculado ao CiTIUS:

Representantes do persoal investigador posdoutoral:

Representantes do persoal investigador predoutoral:

Representantes da Unidade de Xestión do Coñecemento e Transferencia e da Unidade de Planificación Estratéxica e Apoio á Dirección:

Servizos

A Comisión de Formación desenvolverá os seus servizos principalmente baixo demanda do personal investigador predoutoral (xa sexa de forma individual ou colectiva).

De forma complementaria, realizarase unha reunión semestral co coordinador da Comisión e os/as representantes da Unidade de Xestión do Coñecemento e Transferencia, co obxectivo de que o persoal investigador predoutoral poida dar a súa opinión e suxerir cambios ou melloras.

A modo de exemplo, presentanse algúns dos servizos ofertados pola comisión:


Actividades formativas

 • Proporcionar feedback sobre algunha das actividades formativas realizadas.
 • Propoñer actividades formativas, dende temáticas xerais ata charlas específicas.


Carreira profesional

 • Dúbidassobre o desenvolvemento da tese e da carreira investigadora: como por exemplo prazos ou requisitos.
 • Información e asesoramento sobre:
  • Axudas e convocatorias (Xunta, FPU, FPI, etc): méritos que se teñen en conta, cando se publican as convocatorias, etc.
  • Saídas profesionales: que opcións hai unha vez presentada a tese, axuda para contactar con determinados centros, etc.
  • Procesos de acreditación en diferentes organismos (ANECA, ACSUG, etc): que acreditacións existen e para que serven, cando é mellor pedilas, etc.
 • [futuro] Establecer conexións con egresados/as que se encontren noutros centros para preguntarlles dudas sobre o camiño que seguiron.
 • [futuro] Solicitar asesoramento na xestión e desenvolvemento de estancias en empresas: existe a posibilidade de realizar estancias en empresas en lugar de centros de investigación.
 • [futuro] Pedir unha carta de apoio/recomendación por parte do CiTIUS de cara a presentar solicitudes noutros centros.


Divulgación e difusión

 • Participar en actividades de divulgación e difusión, xa sexan organizadas polo CiTIUS ou pola USC, como charlas en centros de secundaria ou visitas de centros educativos ao CiTIUS.
 • Propoñer e/ou organizar actividades de divulgación e difusión.

Contacto

Pódese contactar a través de dirección de correo, xa sexa para realizar suxestións sobre a organización de actividades formativas ou calquera outra consulta relacionada col desenvolvemento da actividade formativa no CiTIUS.

Para asuntos xerais tamén se pode contactar persoalmente co seguinte persoal da Unidade de Xestión do Coñecemento e Transferencia: