Servidores de computación con Xeon Phi

Servidores de computación con Xeon Phi

Descrición do servizo

Alta no servizo

Todos os usuarios do CITIUS poden acceder a este servizo, pero para iso deben solicitalo previamente a través do formulario de incidencias. Mentres non o fagan, recibirán unha mensaxe de contrasinal incorrecto ou de acceso denegado.

Manual de usuario

Conexión co servidor ctphi3

Para conectarse, debes facelo a través de SSH polo porto 22 coas credenciais do CiTIUS.

  • ctphi3.inv.usc.es - 172.16.242.161

A conexión só está dispoñible dende a rede do centro e co porto 22. Para conectarse dende outras localizacións ou dende a rede da RAI é preciso facer uso da VPN ou da parasela SSH.

Pódese acceder os parámetros da BIOS mediante o comando sudo syscfg. O manual para usalo está nas referencias desta páxina.

Referencias