Estás aquí: start » centro » comunicacion » redes_sociais

Redes Sociais

Redes Sociais

Apuntamos a continuación os elementos máis comúns que se difundirán nas redes sociais do centro:

Tipoloxía Descrición
Keynote Speakers Conferencias plenarias de membros do CiTIUS en congresos internacionais e nacionais.
Revistas Artigos en revistas do 1º Cuartil SJR ou JCR. Outras publicacións en revistas relevantes, baixo demanda.
Congresos Comunicacións aceptadas en congresos GRIN Clase 1 e 2, CORE A ou superior.
Outras publicacións en congresos de calidade.
Premios Premios concedidos por sociedades científicas e tecnolóxicas.
Best Papers en congresos.
Premios de fundacións e outros organismos autonómicos, nacionais ou internacionais.
Outros premios relevantes.
Participación Participación de membros do CiTIUS en congresos, eventos de alta relevancia ou xornadas de divulgación.

Do tuit á nova

No caso dos resultados de especial relevancia, a Unidade de Prensa redactará tamén unha entrada na sección de noticias da web do CiTIUS. Adicionalmente, naquelas publicacións que se consideren de maior impacto potencial perante os medios de comunicación, a Unidade redactará tamén unha nota de prensa para enviar aos medios.