Manual de identidade corporativa

Manual de identidade corporativa

Logotipo oficial e normativa FEDER

A acreditación asociada ás axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia esixe o cumprimento dunha normativa de publicidade asociada aos fondos FEDER.

Dada a complexidade da normativa recollida nas Instrucións de publicidade, aconsellamos aos investigadores do CiTIUS que contacten coas Unidades de Xestión do Coñecemento e Transferencia e/o Infraestruturas para asesorarse sobre o seu correcto cumprimento.

Recoñecementos obrigatorios

De forma xeral, todo documento, software, web e calquera outro material publicado polo CiTIUS debe ter os logos da Fondos Europeos, Unión Europea, Rede CIGUS, a Xunta de Galicia, o logo do CiTIUS, o da USC e o do Campus Vida, seguindo as directrices expostas nesta páxina, en cumprimento coa instrución da Xunta.

Posicionamento e tamaño dos logos

Exemplo de utilización dos logos:

nolink&800

Antigos logos FEDER

As instruccións cambiaron respecto a anos anteriores e xa non se pueden utilizar os antigos logos de FEDER. A disposición correcta é o anagrama da bandeira co texto UNIÓN EUROPEA debaixo. O texto Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional “Unha maneira de facer Europa” non pode ir ao seu lado.

Logotipos

CiTIUS

Tipo Descarga
Logotipo con tagline vertical PNG EPS
Logotipo con tagline variante horizontal PNG EPS
Logotipo con tagline vertical para fondo negro e cores escuras PNG EPS
Logotipo con tagline variante horizontal negro e cores escuras PNG EPS
Logotipo sen tagline en branco PNG EPS
Logotipo sen tagline en negro PNG EPS

Outras entidades

Entidade Descarga
USC PNG EPS
Campus Vida PNG EPS
Xunta de Galicia Todas as versións oficiais
Unión Europea PNG EPS
Rede CIGUS PNGEPS
Fondos Europeos PNGEPS