Perfil Institucional

Recoméndase manter actualizados os perfís de usuario na web do centro. Editalos é tan sinxelo como visitar a sección Datos públicos:

Exemplo da información que se mostra no perfil do persoal: