Estás aquí: start » centro » comunicacion » identidade

Manual de identidade corporativa

Manual de identidade corporativa

Logotipo oficial e normativa FEDER

A acreditación asociada ás axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia esixe o cumprimento dunha normativa de publicidade asociada aos fondos FEDER.

Dada a complexidade da instrución completa, aconsellamos aos investigadores do CiTIUS que contacten coas Unidades de Xestión do Coñecemento e Transferencia e/o Infraestruturas para asesorarse sobre o seu correcto cumprimento.

Recoñecementos obrigatorios

De forma xeral, todo documento, software, web e calquera outro material publicado polo CiTIUS debe ter os logos da Unión Europea, a Xunta de Galicia, o logo do CiTIUS, o da USC e o do Campus Vida, seguindo as directrices expostas nesta páxina, en cumprimento coa instrución da Xunta.

Tamén é necesario incluir o texto FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL “Unha maneira de facer Europa”.

Posicionamento e tamaño dos logos

Norma xeral

O logotipo do CiTIUS debe usarse nun tamaño inferior ao do logotipo principal do traballo donde se expoña, no caso de que o teña, e con certa separación, de forma que non pareza o logotipo principal nin parte deste.

En caso de ir xunto co logo do CiTIUS, o logotipo da USC e o de Campus Vida deben de ter o mesmo alto que o logo do CiTIUS.

nolink&600|

nolink&600|

O logo da Xunta de Galicia debe estar aliñado coa banderia do logo da Unión Europea. O resto de logos que os acompañen deben ir a súa dereita e centrados verticalmente co logo da Xunta de Galicia.

nolink&380|

No caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluindo tamén o do CiTIUS, deben ter como máximo o tamaño do logo da Xunta de Galicia e o da Unión Europea.

nolink&800

Cabeceiras de documentos

O formato para a apertura dun documento, ou na parte superior de calquera tipo de material de comunicación, é o seguinte:

- Deberase situar na parte superior esquerda, abrindo o documento, en primeiro lugar o logotipo da identidade corporativa da Xunta de Galicia, a continuación colocarase o logotipo da Unión Europea

- O emblema da UE (sen incluír a referencia á UE) co que se conforma o logotipo debe ser da mesma altura que o emblema de Xunta de Galicia.

- Despois se procede o logotipo do Goberno de España e os logotipos do resto de entes se situarán á esquerda da marca xacobeo 21-22 , en orde de maior importancia, de esquerda a dereita.

Exemplo de utilización de logotipos da Xunta de Galicia e Unión Europea:

nolink&800|

nolink&800|

Exemplo utilización de logotipos da Xunta de Galicia, Unión Europea e universidades:

nolink&800|

Pés de páxina, webs, cerres de documentos e finais de presentacións

O formato do peche dun documento, ou na parte inferior de calquera tipo de material de comunicación, é o seguinte:

- Deberase situar na parte inferior dereita, pechando o documento, en primeiro lugar o logotipo da Xunta de Galicia, seguido do logo da Unión Europea á súa esquerda. A continuación situaríanse os resto de logotipos e marcas.

- O tamaño e escala dos logotipos segue o mesmo criterio que o establecido anteriormente

Exemplo de utilización de logotipos da Xunta de Galicia e Unión Europea:

nolink&800|

Exemplo de utilización de logotipos da Xunta de Galicia, Unión Europea e Universidades:

nolink&800|

Versións en cor e branco e negro

Nos medios electrónicos é obrigatorio poñer os logos en cor. Nos medios non electrónicos, é posible utilizar versións en branco e negro segundo as guías da Xunta de Galicia, a Unión Europea e os organismos correspondentes.

Antigos logos FEDER

As instruccións cambiaron respecto a anos anteriores e xa non se pueden utilizar os antigos logos de FEDER. A disposición correcta é o anagrama da bandeira co texto UNIÓN EUROPEA debaixo. O texto Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional “Unha maneira de facer Europa” non pode ir ao seu lado.

Logotipos

CiTIUS

Tipo Descarga
Logotipo con tagline vertical PNG EPS
Logotipo con tagline variante horizontal PNG EPS
Logotipo con tagline vertical para fondo negro e cores escuras PNG EPS
Logotipo con tagline variante horizontal negro e cores escuras PNG EPS
Logotipo sen tagline en branco PNG EPS
Logotipo sen tagline en negro PNG EPS

Outras entidades

Entidade Descarga
USC PNG EPS
Campus Vida PNG EPS
Xunta de Galicia Todas as versións oficiais
Unión Europea PNG EPS Guía do emblema
Galicia (logo turístico) PNG EPS