Plan de Autoprotección

Normativa Data Documento
Revisión do Plan de Autoprotección do CiTIUS abril 2021 Documento
Revisión do Plan de Autoprotección do CiTIUS outubro 2018 Documento
Planos protección contra incendios setembro 2014 Documento
Planos de evacuación do CiTIUS setembro 2014 Documento
Planos distribución do CiTIUS setembro 2014 Documento
Situación e emplazamento do CiTIUS setembro 2014 Documento
Listaxe de teléfonos de axuda exterior novembro 2015 Documento

Composición dos equipos de Prevención de Riscos Laborais

Normativa Data Documento
Composición dos equipos de PRL Abril 2023 Documento (só en galego e castelán)

Avaliación de riscos do CiTIUS

Normativa Data Documento
Revisión da Avaliación de Riscos do CiTIUS setembro 2014 Documento
Resultado Avaliación de Riscos do CiTIUS setembro 2014 Documento
Plan de Medidas de Control do CiTIUS setembro 2014 Documento

Información relativa á botica e primeiros auxilios do CiTIUS

Normativa Data Documento pdf
Información botica xullo 2014 Documento
Presentación primeiros auxilios Outubro 2018 Presentación

Informe do simulacro de incendio no CiTIUS

Normativa relativa á experimentación co Plató do CiTIUS

Documentación Data Documento galego Documento castelán
Normas para o uso do plató do CiTIUS xullo 2021 platogallego.pdf_.pdf platoespanhol.pdf
Presentación plató (pdf) xuño 2021 presentacion_nuevo_plato_citius_17-06-2021_.pdf
Presentación plató (vídeo) xuño 2021 Presentación nuevo plató CiTIUS (Microsoft Stream)

Formularios de solicitude

Documento Data Formulario pdf Formulario doc
Solicitude para a realización do curso de introdución ao plató do CiTIUS xullo 2021 solicitudeplatocitius.pdf solicitudeplatocitius.docx

Normativa relativa á experimentación coa estación de soldadura

Normativa Data Documento
Normativa para o emprego da estación de soldadura xullo 2014 Documento
Ficha de seguridade no emprego da estación de soldadura xullo 2014 Documento
Apuntes do curso de soldadura novembro 2014 Documento

Formularios de solicitude

Formulario Data Formulario pdf Formulario odt Formulario doc
Solicitude para a realización do curso de soldadura setembro 2021 Documento Documento Documento
Certificación de realización da actividade informativa estación de soldadura xullo 2014 Documento Documento Documento

Normativa relativa á experimentación coa Impresora 3D

Normativa Data Documento galego Documento castelán
Manual de usuario da Impresora / Apuntes do curso (Revisión 1) outubro 2016 Documento Documento
Instrucións de seguridade Impresora 3D outubro 2016 Documento Documento

Formularios de solicitude

Formulario Data Formulario pdf Formulario odt Formulario doc
Solicitude para a realización do curso para o manexo da impresora 3D outubro 2016 Documento Documento Documento