Estás aquí: start » centro » instalacions » impresoras

Impresoras e Fotocopiadora/Escáner

Impresoras e Fotocopiadora/Escáner

As impresoras só están dispoñibles a través da rede cableada, non da wifi. Se queres acceder ás impresoras a través da wifi, precisas estar conectado á VPN.

Listaxe de impresoras a disposición dos investigadores

Nome Modelo IP Localización
ctprints1.citius.gal Xerox VersaLink B400 192.168.196.148 Corredor do semisoto
ctprint01.citius.gal Xerox VersaLink B400 192.168.196.149 Corredor da planta baixa
ctprint03.citius.gal Xerox VersaLink C405 192.168.196.153 Secretaría (COLOR)
ctprint11.citius.gal Xerox VersaLink B400 192.168.196.151 Corredor do primeiro andar
ctprint21.citius.gal Xerox VersaLink B400 192.168.196.152 Corredor do segundo andar
ctprint05.citius.gal HP LaserJet P4015 (antiga) 192.168.196.155 Corredor da planta baixa

Impresión en cor

A única impresora na que os investigadores poden imprimir en cor é a ctprint03. Débense recoller os traballos impresos en secretaría nas horas nas que está aberta.

Bandexas e papel

Impresora Xerox VersaLink B400

As bandexas están configuradas do seguinte xeito:

  • Bandexa 1: Papel branco
  • Bandexa 2: Papel reciclado

A bandexa por defecto é a 1, polo que, se non se selecciona a bandexa, a impresora imprimirá empregando papel branco. Se se desexa imprimir en papel reciclado, compre seleccionar a bandexa 2 ou o tipo de papel.

No armario hai dispoñible papel branco e reciclado. No caso de rematarse, os investigadores poden pedir que se repoña en portería.

Impresora HP LaserJet p4015x

HP LaserJet p4015x

As bandexas están configuradas do seguinte xeito:

  • Bandexa 1 (Bandexa manual): Calquera tipo (seleccionar o tipo de papel á hora de imprimir)
  • Bandexa 2: Papel branco
  • Bandexa 3: Papel reciclado

A bandexa por defecto é a 3, polo que, se non se selecciona a bandexa, a impresora imprimirá empregando papel reciclado. Se se desexa imprimir en papel branco, compre seleccionar a bandexa superior.

No armario hai dispoñible papel branco e reciclado. No caso de rematarse, os investigadores poden pedir que se repoña en portería.

As bandexas están configuradas do seguinte xeito:

  • Bandexa 1: Papel branco
  • Bandexa 2: Papel reciclado

Cambio de tóner

A impresoras avisan que o tóner estase a esgotar cando aínda pode imprimir unhas 200 páxinas. O tóner cambiarase cando a impresora comece a presentar impresións de baixa calidade, e non cando a impresora presente o aviso.

Para cambiar o tóner, débese avisar á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC a través do formulario de incidencias.

Instrucións da Fotocopiadora/Escáner

Drivers e instalación

Windows 10

Primeiro, hai que pulsar en «Agregar impresora» e logo en «La impresora que deseo no está en la lista» que aparece tras uns segundos.

Na nova ventá, hai que elexir a terceira opción: «Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host».

É importante deixar posta a detección automática e asegurarse de que está marcada a consulta á impresora do controlador. Débese escribir a dirección IP da impresora desexada ou o seu nome completo.

O resto do proceso é automatizado. No último paso, é preferible seleccionar non compartir a impresora.

En caso de que non detecte o modelo de impresora, comproba os pasos indicados aquí, que hai unha conexión activa na rede de investigación e que a impresora non estea apagada. Nese caso, é preciso comezar o proceso de novo, dándolle a atrás non serve.

Ubuntu, MacOS X e outros sistemas

Para sistemas que utilizan CUPS, é recomendable utilizar os seguintes arquivos PPD para as impresoras Xerox: