Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
centro:comunicacion:identidade [2023/06/21 12:48] – [Norma xeral] noel.pascualcentro:comunicacion:identidade [2023/10/19 13:43] (actual) – [Norma xeral] noel.pascual
Liña 32: Liña 32:
 No caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluindo tamén o do CiTIUS, deben ter como máximo o tamaño do logo da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. No caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluindo tamén o do CiTIUS, deben ter como máximo o tamaño do logo da Xunta de Galicia e o da Unión Europea.
  
-{{ en:centro:comunicacion:examplelogosxgeuu2.png? |nolink&800|}}+{{ en:centro:comunicacion:examplelogosxgeuu2.png? |nolink&800}}
  
  
Liña 55: Liña 55:
 Exemplo utilización de logotipos da Xunta de Galicia, Unión Europea e universidades: Exemplo utilización de logotipos da Xunta de Galicia, Unión Europea e universidades:
  
-{{ :centro:comunicacion:wiki4gal.png? |nolink&800|}}+{{ en:centro:comunicacion:examplelogosxgeuu1gal.png? |nolink&800|}}