Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
centro:comision-formacion:start [2024/02/15 13:00] maria.regueira.munizcentro:comision-formacion:start [2024/05/28 13:56] (actual) – [Composición] andres.ruiz
Liña 21: Liña 21:
  
 Representantes da Unidade de Xestión do Coñecemento e Transferencia e da Unidade de Planificación Estratéxica e Apoio á Dirección:   Representantes da Unidade de Xestión do Coñecemento e Transferencia e da Unidade de Planificación Estratéxica e Apoio á Dirección:  
-  * [[https://citius.usc.es/equipo/persoal-de-apoio/pilar-martinez-carou|Pilar Martínez Carou]]+  * [[https://citius.gal/es/team/pilar-martinez-carou/|Pilar Martínez Carou]]
   * [[https://citius.gal/team/maria-regueira-muniz|María Regueira Muñiz]]   * [[https://citius.gal/team/maria-regueira-muniz|María Regueira Muñiz]]
-  * [[https://citius.usc.es/equipo/persoal-de-apoio/felix-diaz-hermida|Félix Díaz Hermida ]]  +  * [[https://citius.gal/team/felix-diaz-hermida/|Félix Díaz Hermida]]