Estás aquí: start » centro » servizos » vps

Cloud de servidores virtuais (VPS) - CiTIUS VPS

Cloud de servidores virtuais (VPS) - CiTIUS VPS

Servizo de servidores privados virtuais (VPS) nunha nube privada. O persoal investigador pode crear máquinas virtuais con distintas necesidades de hardware para crear entornos de probas persistentes ou despregar aplicacións.

O servizo está accesible por https://vps.citius.gal/

Problemas coñecidos e notas

Idioma do teclado en americano

As imaxes tipo cloud normalmente teñen preconfigurado o teclado americano. Para configurar temporalmente o teclado español, pon o seguinte comando:

sudo loadkeys es

Para facer este cambio persistente en vez de executar este comando cada vez, lanza o asistente de configuración de teclado.

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Asignar máis espazo á imaxe de Ubuntu Desktop 20.04

Esto só aplica á imaxe DESKTOP versión 20.04, que non está dispoñible xa como opción para crear novas máquinas.

As máquinas virtuais creadas a partir da imaxe de Ubuntu Desktop non utilizan o espazo asignado automaticamente. Para que o fagan é preciso utilizar parted e resize2fs despois de asignar o espazo desexado na interfaz web.

$ sudo parted
(parted) resizepart 2 100%
(parted) resizepart 5 100%
(parted) quit
$ sudo resize2fs /dev/sda5

En caso de que se reciban advertencias de que o disco está a ser utilizado, poden ignorarse. Pode comprobarse que o espazo asignouse correctamente co seguinte comando:

$ df -h /